Zadzwoń do nas: 58 303 30 30 - Mail: info@szkolymedyczne.eu

Dobry zawód, pewna praca.

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass

Nowy kierunek – technik pożarnictwa

Ważne informacje dotyczące wyprawki medycznej

Konferencja prasowa podsumowująca projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu
Leonardo da Vinci 2013-2014 „Uczenie się przez całe życie”.


Staże i praktyki zagraniczne

Oferowane przez Studium praktyki i staże zagraniczne stanowią dla słuchaczy możliwość zwiększenia szans na europejskim rynku pracy.


Warunki nauki

Studium współpracuje ze specjalistycznymi placówkami medycznymi na terenie całego kraju. Wykłady i ćwiczenia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz lekarze specjaliści.

 

Dlaczego my?

  • … poprzez kontakt z wykładowcami specjalistami
  • … poprzez praktyczną naukę zawodu
  • … który pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę
  • … egzaminu zawodowego
  • … pracy zgodnej z kwalifikacjami
  • … założenia i prowadzenia własnej firmy
  • … wyposażamy w niezbędne materiały dydaktyczne
  • … organizujemy zagraniczne praktyki i staże
  • … nie pobieramy opłat za egzaminy

Partnerzy

Wróć na górę